Skip to main content

Co děláme

Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z.s.

působí mezi brněnskými vysokoškoláky již od roku 1991. Jeho cílem je především podporovat rozvoj vysokoškoláků v osobnostní, profesní, společenské, duchovní i fyzické rovině.

Abychom dosáhli těchto cílů, organizujeme ve VKH Brno přednášky, vernisáže a výstavy, výpravy za kulturou, sportovní dny, vysokoškolské taneční, plesy, posezení u cimbálu, noční a denní poutě, bdění, duchovní obnovy, dušičkové pobožnosti, charitní divadlo, návštěvu hospiců, Mecheche, duchovní doprovázení, ranní mše se snídaní, literární večery …

Nejdůležitějším místem setkání jsou studentské mše za doprovodu scholy. Studentskou mši můžete navštívit v průběhu akademického roku v kostele u jezuitů (kostel Nanebevzetí Panny Marie) v pondělí v 19.00, ve středu v 7.30 s následnou snídaní a v 19.00.

Zajišťujeme také provoz Studentského centra na Kozí 8, kde je možné se setkat, uvařit hrnek čaje, využít přístup na internet a tiskárnu, vypůjčit knihy z knihovny nebo jen tak diskutovat s jeho správcovou nebo svými kamarády.

Ve VKH Brno máme také studentského kaplana. Ten je k dispozici pro zpověď, duchovní rozhovor, přípravu na svátosti nebo jen obyčejné popovídání. Neváhej se ho na cokoli zeptat na emailu kaplan@vkhbrno.cz

Veškeré dění kolem VKH Brno mají na starosti dobrovolníci, které vede rada a předseda VKH Brno. Neboj se nabídnout pomocnou ruku nebo zjistit, jak vlastně VKH Brno funguje. Také máš možnost navštívit pravidelná setkání rady či se informovat na predseda@vkhbrno.cz

Na naši činnost získáváme prostředky z darů, grantů, dotací i vlastní činnosti. Pokud máš možnost podpořit naše aktivity finančně, hmotně nebo modlitbou, budeme Ti velice vděčni.

Více o našich aktivitách se dozvíš z ohlášek na studentských mších, z elektronických ohlášek a pak také z facebooku či signálů. Elektronické ohlášky si můžeš objednat na adrese webmaster@vkhbrno.cz