Skip to main content

Co se děje na SC

Každou středu ráno po mši svaté v 7:30 míváme na SC společné snídaně.

Během dne je zde prostor pro setkání a (nejen) duchovní rozhovor s našimi kněžími a řeholními sestrami.

Večery na SC bývají velice různorodé:
Kromě pondělní čajovny se tu scházejí různá společenství, odehrávají přípravy na svátost křtu a biřmování.

Nepravidlně se zde konají filmové večery a výstavy.