Skip to main content

Naši kněží a řeholní sestry

.   

Studentský kaplan

P. Ladislav Nosek SJ 605 059 375   kaplan@vkhbrno.cz
Rektor kostela "u jezuitů" P. Josef Čunek SJ     cunek@jesuit.cz
Vojenský kaplan P. Jan Pacner 736 529 203   jan.pacner@volny.cz  
Správce SC s. Jana Jiřina Zachovalová DKL 604 961 100   spravcesc@vkhbrno.cz
Přípravy na svátosti s. Františka Majerčíková DKL 603 927 650   jana.majercikova@centrum.cz
  s. Veronika Řeháková SDJ 775 260 177   veronikasdj@gmail.com