Skip to main content

Přednáška Jak rozpoznat a přijmout Boží volání? - 8.3.2017

Sestra Olga je magistrou novicek (novicmistrovou) v řeholní společnosti Společnost sester Ježíšových a věnuje se také mladým lidem v doprovázení při rozlišování duchovního povolání.

➩ Přednáška se bude věnovat tomuto tématu hledání svého povolání a naslouchání Božímu hlasu.
➩ Bude jistě přínosem pro všechny, kteří chtějí být ve svém životě vnímaví pro Boží vůli. 

Těšíme se na Tebe v aule Martina Středy - v jezuitském kostele po středeční studentské mši v 19h.

Jana & Vašek kultura@vkhbrno.cz