Skip to main content

Nová rada a vedení VKH Brno

Nedělí 1. července nastoupila do své funkce nová rada VKH Brno (zvolená 28. května), která bude určovat podobu a směřování VKH v akademickém roce 2012/ 2013. Radu o 15 radních povede naše nová předsedkyně Maruška Střechová společně se třemi místopředsedkyněmi: Mončou Hanzovou, Aničkou Prokopovou a Klárkou Smutnou. Nové vedení VKH bylo zvoleno na víkendu staré a nové rady VKH 23. června.

Ani náš studentský kaplan o. Mirek Herold SJ nebude příští rok na svou funkci sám. Pomáhat mu bude o. Pavel Bačo SJ, který dlouhou dobu působil jako studentský kaplan při VKH Olomouc.

Nové radě, jejímu vedení i našim studentským kaplanům přejeme hodně Božího požehnání, sil a darů Ducha svatého při jejich službě ve VKH v příštím roce!