Skip to main content

Prožili jsme

Týdenní duchovní obnova v tichu

Datum akce: 
23 January, 2017 - 30 January, 2017

Na začátku tohoto roku jsem našla nabídku na duchovní obnovu prostřednictvím VKH Brno a Olomouc po vzoru svatého Ignáce z Loyoly. Jednalo se o týdenní exercicie v tichu na Svatém Hostýně. Jak říkají moji přátelé ze společenství: „Nesmíme se bát strachu, protože se bojíme jenom toho, co neznáme, ale pravděpodobně nás od Boha čeká něco neočekávaného.“ A já mám ráda moudro pana Roose, který říká, že „Odvaha není to, že nemáme strach, ale odvaha znamená jednat navzdory svému strachu, a ten pak zmizí“, toto řekl jeden velmi moudrý pan Dolf de Roos. Řekla jsem si tedy poprvé v životě, že se konečně odhodlám pro sebe a Boha, ve kterého věřím něco udělat a si zkusím najít vlastně větší prostor pro sebe. A ono se tak stalo a nejen díky mně.

Vyrazili jsme plni energie a očekávání z Brna. Cesta byla dobrodružná a jistě plna Boží přítomnosti, všichni jsme se těšili. Ale pak už nás čekalo jenom ticho a odevzdanost Pánu a setkávání se s Ním.

Náplní každého dne bylo rozjímání, čtení Písma čtyřikrát denně, mše svatá, nešpory a neustálé ticho až na to jediné, kdy jsme měli promluvu s některým z kněží. Silencium je latinské slovo, znamená ticho, v tichosti, ačkoliv se to nezdá, Bůh umí promluvit i v tichu, ale ne lusknutím prstu, to by bylo moc jednoduché. Může promluvit při mši, může promluvit při umývání nádobí, v té nejneočekávanější chvíli, kdy to člověk nejméně čeká. A když už jsem z Písma vyčerpaná, nechala jsem Ho cele prostoupit, aby mi Pán požehnal a dal mi odpočinku. A to je Boží zázrak, to je požehnání. Chce to vytrvalost a taky trochu snahu otevřít duši Duchu svatému, nechat vše na Něm a on už své dílo činí.

V modlitbě je síla, i v té tiché, žádající. A když můžete jenom mlčet, vaše duše doslova žízní po kontaktu s knězem, který vás má na starosti. Konkrétně já i moje další slečny – parťačky jsme měly vždy na výběr ze dvou otců pro Silencium.

Děkuji otci Ladislavu Noskovi za jeho podnětné rady, co se týče Písma. A také za povzbuzení  nevzdávat ani silencium, ani životní boje, které má každý z nás. Je tu vždycky východisko. A Písmo svaté, které dokáže posílit. Obzvláště žalmy a krátké úryvky z Nového i Starého zákona mě každý den obnovovaly. A já svoje křížky i kříže svých přátel a  rodiny nesla snadněji. Vždyť Boží cesty jsou nevyzpytatelné, ale o to krásnější v Duchu svatém.

Myslím si, že bychom měli hledat obzvláště v dnešní době čas nejen pro sebe, ale i pro svůj duchovní život, protože, jak praví známé české úsloví inspirované Biblí, bez Božího požehnání - marné naše namáhání. A zastavovat se a klidně Pána prosit na kolenou, protože On slyší. I když se může zdát, že zrovna mě nebo mé přátele neslyší, je to omyl. On ví, jak můj problém vyřešit, a v pravý čas zasáhne. Hostýn byl pro mne opravdu požehnáním. K přečtení doporučuji všem knihy Když Bůh mlčí od pana Petera Greiga a taky knihu Dar být sám sebou.

Děkuji otci Noskovi a Petru Havlíčkovi za vedení exercicií, ale i otci Zdeňku Drštkovi, třebaže se jich zúčastnil "jen" jako exercitant.

A nakonec: „Není vůbec důležité co se děje, ale co dělá Bůh“!

 

Martina Kamanová

Postní duchovní obnova

Datum akce: 
19 February, 2016 - 21 February, 2016
„A keď sa postíte, nemajte zamračenú tvár ako pokrytci....“ (Mt 6, 16)

Poděkování za sbírku na Ukrajinu - přednáška Tomáše Halíka

Datum akce: 
9 February, 2016

Na přednášce Tomáše Halíka proběhla sbírka na podporu chudých lidí na Ukrajině. Všem dárcům patří díky a zde jsou informace o výsledcích sbírky, co všechno se díky tomu podařilo udělat.

 

Dobré odpoledne,

zdravím Vás z Ukrajiny, z frontového městečka Krasnogorovka. Obracím se na Vás s velkými díky za finanční příspěvek, který byl vybrán při příležitosti přednášky profesora Halíka v Brně. Tyto finance, které dosáhly částky téměř 10 000 korun, byly především investovány do nákupu 20 kubíků dřeva, které  bylo rozdáno invalidům, rodinám, a stařečkům, všem ve veké sociální nouzi (do této kategorie tu spadají těměř všichni obyvatelé). Krom toho byly zakoupeny léky pro těžce nebo akutně nemocné. Momentálně na Donbase řádí velmi nebezpečná chřipka a lidé, kteří se nemohou spolehnout na státní lékařskou pomoc, nebo si léky koupit jsou v ohrožení. Situace je o něco klidnější než v létě, nicméně stále není klidná a může se kdykoliv rozervat v horký konflikt. Například v posledních 48 hodinách byla střelba četnější. Nicméně lidé se tu snaží žít normálně. Školy fungují provizorně na dvě směny. Zima je relativně mírná, nicméně někdy teplota padá i pod mínus 30. Momentálně je obleva a doufáme, že už přijde Jaro. Ještě jednou vyjadřuji velké díky dárcům a  především pak Moravsko-slezské křesťanské akademii, brněnskému VKH, Jezuitům i profesoru Halíkovi. Všem Vám upřímné Pán Bůh zaplať. 

další fotky ZDE 

Adventní (sebe)obnovování

Datum akce: 
4 December, 2015 - 6 December, 2015

Protože je adventní doba časem, o němž každý křesťan ví, že je více než jindy záhodno „jíti do sebe“, následovalo tohoto imperativu i brněnské VKH, které o druhém adventním víkendu uspořádalo duchovní obnovu v Hustopečích. Duchovní vedení zajistil redemptorista otec Jiří Šindelář, jenž za námi přijel až z Vídně, kde nyní působí. Útočiště jsme nalezli v zázemí hustopečského kostela postaveného teprve před dvaceti lety, jež vedle samotného chrámu skrývá i mnoho dalších prostor. V jeho suterénu je také kaple, kde jsme měli v pátek večer eucharistickou adoraci a v sobotu dopoledne vlastní mši. Vzhledem k tomu, že na náměstí rozkládajícím se kolem kostela právě probíhal adventní jarmark s řadou hudebních a jiných zvukových produkcí, neodehrávala se tato obnova v rámci jinak obvyklého silentia. Svou dávku mlčení jsme tak zakusili pouze v sobotu odpoledne, kdy jsme opustili čtyři stěny a město vůbec, a za přenádherného západu slunce mohli kráčet přírodou mezi vinicemi a v tichu rozjímat.

Vedle duchovních zážitků bylo zajímavou zkušeností také nedělní setkání s místní do puntíku zorganizovanou a velmi živou farností včetně jejího svérázného duchovního správce, který se svou bezprostředností postaral o nejedno obveselení. Suma sumárum, tato adventní obnova byla velice příjemnou a přínosnou akcí, jíž mi bylo potěšením se zúčastnit a věřím, že takové budou i další.

Za článek děkujeme Evči.

Víkend (nejen) pro prváky je za námi!

Datum akce: 
28 October, 2015

V pátek k večeru se skupina prváků vydala autobusem z Brna směrem na Znojmo. Až za tmy jsme dorazili na faru do Prosiměřic, kde jsme se ubytovali. Vyzkoušeli jsme několik seznamovacích her a dřív než jsme šli spát, jsme se už všichni znali jménem.

Ráno nás probudila jakási pitomá písnička a začal druhý den. Běhali jsme po farní zahradě a plnili úkoly, které by nás mohly v Brně potkat ­– hledání spoje, vyzvednutí šalinkarty nebo byrokracie na studijním oddělení. Po chutném obědě jsme vyrazili na výlet k nedaleké zřicenině v Žeroticích. Večer za námi přijel tamní pan farář, takže jsem mohli slavit mši svatou. Využili jsme hodinu navíc, kterou nám dal posun z letního na středoevropský čas a bavili jsme se a hráli hry až do neděle.

Po nepříjemném vstávání jsme šli na bohoslužbu slova. Do Prosiměřic totiž nemůže dojíždět kněz každý týden, takže mše svatá bývá jen jednou za čtrnáct dní. Zdejší farníci byli rádi, když jim František zahrál na kytaru a po mši si vynutili ještě přídavek. Uklidili jsme faru a vydali se autobusem zpět. 

Bohužel jsme nestihli slíbenou návštěvu hospody. Tak snad někdy jindy.

 

(Za článeček děkujeme Pavlovi)

Noční hra - Po stopách Martina Středy

Datum akce: 
22 October, 2015

Děkujeme všem účastníkům a dobrovolníkům za jejich nadšení a spolupráci. :) A zde si můžete poslechnout záznam reportáže radiožurnálu o noční hře. (cca 13:35-17:16)

S růžencem nočním Brnem

Datum akce: 
20 October, 2015 - 9 November, 2015

Naše malá skupinka mladých se sešla u baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Bazilika na Mendlově náměstí propůjčila úvodní modlitbě a následnému tvoření společného růžence nevšední kouzlo. Pouť nás vedla uličkami do malého lesíka, kde jsme se za šumění stromů a vzdáleného hučení šalin ponořili do jednotlivých desátků. Malé rozjímání a Zdrávasy nás zavedly do tajemství Ježíšova života. Růženec prožitý v tajemné tmě měl svou unikátní atmosféru. Cesta nás zavedla až k jezuitskému kostelu, kde jsme pouť zakončili modlitbou.
Noční růžencová pouť ve společenství mladých byla opravdovým zážitkem, který nám pomohl se zase na malou chvíli dotknout nebe.
(za tento report děkujeme Lucce Grebíkové)

Postní duchovní obnova v Tvarožné

Datum akce: 
27 February, 2015 - 1 March, 2015

Úžasné, Tvoje myš nabrala souřadnice titulku „Postní duchovní obnova v Tvarožné“, prst udeřil a už i čteš JCílem následujících vět je popsat, co se odehrálo na zmíněném místě ve dnech 27.2. – 1.3.2015.

          Začalo se v pátek. Příjezd, ubytování, večeře a představovací kolečko, kterým odstartovala tří denní snaha zapamatovat si alespoň jména všech 19-ti účastníků. Dopadlo to tak, že Tonda musel slyšet i na Davida, Maruška i na Lucku atd., ale všichni to brali s úsměvem. Sobotní účastí nás podpořily ještě dvě holky, tak se náš počet dočasně zvedl na 21. Ubytování bylo na faře v různých nadmořských výškách. Nejníže spali kluci, holky trochu výše a nahoře ve věži nebyla zakletá princezna, ale Vašek, přesněji otec Václav Hejč, který aktuálně působí na Petrově a na obnově nás vedl.

          Typickým prvkem pro duchovní obnovu je ticho (silencium). Vašek jej odstartoval v pátek večer a ukončil zhruba za 24 hodin. Silencium v Tvarožné nebylo bobříkem mlčení. Když chtěl někdo něco někomu nutně říci, mohl si jej vzít stranou, mluvit se mohlo v kuchyni při vaření a když přišla na řadu písnička, nikdy jsme nevydrželi poslouchat jen kytaru.

          Když chceme obnovit vztah s Bohem, tak k tomu nám slouží modlitba.

          Když chceme obnovit vztah s člověkem, tak k tomu nám slouží almužna.

          Když chceme obnovit vztah s přírodou, tak k tomu nám slouží půst.

          Vašek měl připravené tři povídání právě na téma modlitba, almužna a půst. Vždy tam zaznělo mnoho informací, spoustu myšlenek, nad kterými se dá přemýšlet a končilo to nějakými otázkami a odkazy na písmo, kde se o daném tématu píše.  Když mluvil, někteří sem tam nevydrželi ticho a položili Vaškovi otázku. Když se sem tam opakovalo po několikáté, Vašek řekl něco ve stylu: „Vidím, že máte spoustu otázek. Večer (byla zrovna sobota) si po křížové cestě můžeme sednout a probrat cokoliv. Není to povinné, kdo chce, ať přijde“.

          Večer byl nádherný. Už tím, že přišli všichni. Pak přišlo to nejlepší, začalo se mluvit. Nazval bych to nádhernou, odhadem čtyřhodinovou, diskuzí. Nebylo to na jedno téma, probrali jsme toho více. Namátkou např: jak člověk může dojít k víře, může fungovat manželství věřícího člověka s nevěřícím, lhát malým dětem, že dárky nosí Ježíšek nebo jiné náboženství.

          V kostele velice blízko fary Vašek pro nás během tří dnů připravil a odsloužil dvě adorace, dvě mše a jednu křížovou cestu. Také jsme měli možnost Vaška navštívit kdykoliv ve věži a promluvit si s ním o čemkoliv nebo přijmout svátost smíření.

          Stihli jsme i procházky po okolí, hromadně se pak šlo v neděli na vrcholek Santon, jehož dominantou je kaple s červenou střechou.

          Přál bych všem, aby nějakou duchovní obnovu jednou za nějakou dobu prožili. Osobně doporučuji nějakou výše popisovanou akci. Tam totiž člověk kromě obnovy potká i spoustu správných lidí a zažije nádherné mezilidské vztahy. Tímto děkuji všem 21 lidem. Zdánlivě by se některým mělo děkovat více, ale podle mého názoru byl důležitý každý stejně, těžko dělat nějaký žebříček. Důležité je, že obohacení a obnovení jsme nějakým způsobem všichni.

          Ty, osobo čtoucí, jestli potkáš někoho z nás účastníků a nějakým záhadným způsobem nás poznáš, klidně se na cokoliv zeptej. Věřím, že každý by dokázal vyprávět. Posední informace se kterou se chci podělit je ta, že v pátek večer jsme si poslechli nádhernou pohádku na dobrou noc J

Adventní duchovní obnova v Čučicích

Datum akce: 
5 December, 2014 - 7 December, 2014

Ovocem ducha je láska, radost, pokoj...(Gal 5,22)

Na konci prvního adventního týdne se na faru v Čučicích sjela skupina studentů se společným záměrem: i přes své všední starosti a povinnosti se chvíli intenzivněji věnovat své duši, svému vztahu k Bohu a na jeho základě i k ostatním lidem a v neposlední řadě také k sobě samému. Víkendem nás doprovázel verš z listu galaťanům, který máme ještě v živé paměti z celostátního setkání mládeže ve Žďáře n. S. Hm, dobře, ten verš na to doprovázení nebyl sám, vzal si na pomoc otce Josefa Novotného, společně nám zprostředkovali několik impulzů k rozjímání, postupně podle jednotlivých plodů svatého Ducha: lásky, raodsti a pokoje.

A jak vlastně taková adventní duchovní obnova probíhá? V pátek večer přijedete do vymrzlé fary. Postupně ji uvádíte do provozu za snahy dosáhnout přijatelné vnitřní teploty a tato snaha pokračuje ještě po celou noc, tímto děkuji klukům, kteří nasadili svůj spánek, aby nás zachránili před nastěnkovským osudem – totiž umrznutím.

V sobotu, za doporučeného silencia, jsme část času věnovali impulzům podle zmíněných témat, část tichému rozjímání nad nimi, dostalo se i na možnost vytáhnout paty z domu a nechat to všechno uležet na čerstvém vzduchu. Tuto možnost jsem bohatě využil a trochu probádal krajinu v okolí Čučic a popravdě řečeno bych to doporučil každému, ať už sem zavítá s jakýmkoliv cílem. Večer se nese ve volném duchu rozhovorů a debatování. Den je zakončen půlnoční mší svatou.

Ani v neděli se neomezíme jen na úklid a takové ty formality, ale taky využíváme čas na společnou vycházku s modlitbou. Jo, abych nezapomněl. Na takové duchovní obnově nestrádá kromě ducha ani žaludek, tímto rovněž děkuju všem angažovaným v přípravě jídel, bez jejich zásluh by nás myšlenky na duchovní růst asi brzy opustily.

Myslím, že by se dalo dlouze a rozvláčně popisovat všechno, co se na takové duchovní obnově odehrává, ale nikdy to nenahradí osobní zkušenost z účasti. Proto bych chtěl každému doporučit tuto příležitost setkat se s Pánem poněkud nevšedním způsobem. Ta příští je už 27.2. - 1.3. v Tvarožné nedaleko Brna.

Víkend pro prváky

Datum akce: 
17 October, 2014 - 19 October, 2014

Víkend pro prváky

 

Do Fryšavy nás skoro ke kostelu dovezl autobus, někoho ze Ždáru, někoho rovnou z Brna. Najít faru tedy nebylo vůbec těžké. Po vstupu nás uvítala tříčlenná posádka s tím, že nejsme na faře, ale na lodi zvané Academica. V duchu námořní plavby se pak odehrával celý víkend. Po velice vydatné večeři došlo na několik seznamovacích her, takže jsme zjistili, s kým že se to vlastně plavíme. Poté se uskutečnila modlitba a ve zbytku večera už proběhla volná zábava ve stylu "Víno, ženy, zpěv". (Námořník Filip)