Skip to main content

Růženec

Růženec je modlitba církve. Opakováním modlitby bychom se více měli ponořit do jednotlivých událostí ze života Ježíše Krista a rozjímat o nich – dalo by se říct, že díky opakování zůstáváme v proudu lásky.

 

K modlitbě růžence jsme zváni každé pondělí půl hodiny před studentskou mší. Dobrovolníci na vedení růžencové modlitby (jakýkoli inovativní přístup je vítán) nechť se ozvou na duchovni@vkhbrno.cz.

 

Jak se modlit růženec:

a. zahájení znamením kříže, úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry; následuje Modlitba Páně

b. následuje 3x pozdravení andělské. Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme, při druhém: v kterého doufáme, při třetím: kterého nadevšechno milujeme:

I.      Radostný růženec (doporučeno modlit se v pondělí)

               1.            Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

               2.            Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

               3.            Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

               4.            Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

               5.            Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

II.      Bolestný růženec (úterý, pátek)

               1.            Ježíš, který se pro nás krví potil

               2.            Ježíš, který byl pro nás bičován

               3.            Ježíš, který byl pro nás trním korunován

               4.            Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž

               5.            Ježíš, který byl pro nás ukřižován

III.      Slavný růženec (středa, neděle)

               1.            Ježíš, který z mrtvých vstal

               2.            Ježíš, který na nebe vstoupil

               3.            Ježíš, který Ducha svatého seslal

               4.            Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal

               5.            Ježíš, který tě v nebi korunoval

IV.      Růženec světla (čtvrtek)

               1.            Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

               2.            Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc

               3.            Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

               4.            Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu

               5.            Ježíš, který ustanovil Eucharistii

 

 

Růženec k sv. Josefovi

ZAČÁTEK: Věřím v Boha, Otče náš, 3 x Zdrávas Maria, kde se po jménu Ježíš postupně vkládají slova: v kterého věříme; v kterého doufáme; kterého milujeme. Následuje Sláva Otci.

Na samostatných zrnech se modlíme: „Dej nám, svatý Josefe, vésti život v nevinnosti a pod Tvojí ochranou těšit se bezpečnosti.“ Místo desátků se modlíme 3 x Ježíši, Maria, Josefe (celkem 14 x po třech).

ZÁVĚR: Svatý Josefe, oroduj za nás.