Studentské mše přerušeny

více informací v článku

Studentské mše přerušeny

Více...

Přípravy na svátosti

Je možné se přihlašovat k přípravě na přijetí svátosti křtu, biřmování a eucharistie, které probíhají v akademickém roce na Studentském centru v Kozí ulici č. 8. Stejně jako v uplynulých letech budou katecheze vést s. Františka Majerčíková DKL (pondělí 17.30 hod.), o. Ladislav Nosek SJ (úterý 17 hod.) a o. Pavel Kafka (středa 17 nebo 17.30, čas bude ještě upřesněn). Přihlášky zasílejte sestře Janě Zachovalové na adresu . Začátek katechezí je 12. října a jsou otevřené i těm, kdo by si chtěli čistě jen oživit či rozšířit náboženské vzdělání.