Studentský Velehrad 2020

25. - 28. 09. 2020 | Velehrad

První studentská 21. září

Milí přátelé, srdečně zveme na první studentskou bohoslužbu VKH v novém akademickém roce v pondělí 21. září 2020 v 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ("u jezuitů"). V následujících dvou týdnech si sice hned zase uděláme přestávku (28.9. je státní svátek a Studentský Velehrad a v dalším týdnu bude pouze velká úterní zahajovací mše, více viz v jiné zprávě), ale i takovéto malé rozhýbání se bude dobré udělat. Těšíme se na vás a přejeme úspěšné složení případných zářijových zkoušek!

Přípravy na svátosti

Je možné se přihlašovat k přípravě na přijetí svátosti křtu, biřmování a eucharistie, které probíhají v akademickém roce na Studentském centru v Kozí ulici č. 8. Stejně jako v uplynulých letech budou katecheze vést s. Františka Majerčíková DKL (pondělí 17.30 hod.), o. Ladislav Nosek SJ (úterý 17 hod.) a o. Pavel Kafka (středa 17 nebo 17.30, čas bude ještě upřesněn). Přihlášky zasílejte sestře Janě Zachovalové na adresu . Začátek katechezí je 12. října a jsou otevřené i těm, kdo by si chtěli čistě jen oživit či rozšířit náboženské vzdělání.

Kurz Alfa pro zájemce o křesťanství

Při našem kostele bude od 1. října 2020 opět probíhat kurz Alfa pro ty, kdo by se chtěli v přátelské atmosféře a zcela nezávazně seznámit s křesťanskou vírou. Informaci můžete předat i svým kamarádům. Více informací viz na stránkách http://brno.alfakurzy.cz/.

KŘEST A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Dne 10. června přijalo v našem kostele dvanáct mladých lidí svátost křtu (4 z nich i svátost biřmování) a osm přistoupilo poprvé k svatému přijímání. Sdílíme jejich radost a vyprošujeme jim vše potřebné pro zdárné pokračování jejich cesty do nebeského království! Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii...

Více...

Přání na prázdniny

Přejeme vám všem požehnaný letní čas, pomoc ve všech bohulibých letních aktivitách, co nejméně nehod tělesných i duchovních, mnoho zdaru v případných zbývajících zkouškách a těšíme se na viděnou v září! Váš tým VKH

Požehnání nové sochy Martina Středy

Milí přátelé a příznivci, srdečně zveme na slavnostní požehnání nové sochy P. Martina Středy SJ dne 15. srpna 2020, která bude stát z iniciativy Magistrátu města Brna před naším kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Více...