Studentský Velehrad 2020

25. - 28. 09. 2020 | Velehrad

KŘEST A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Dne 10. června přijalo v našem kostele dvanáct mladých lidí svátost křtu (4 z nich i svátost biřmování) a osm přistoupilo poprvé k svatému přijímání. Sdílíme jejich radost a vyprošujeme jim vše potřebné pro zdárné pokračování jejich cesty do nebeského království! Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii...

Více...

Přání na prázdniny

Přejeme vám všem požehnaný letní čas, pomoc ve všech bohulibých letních aktivitách, co nejméně nehod tělesných i duchovních, mnoho zdaru v případných zbývajících zkouškách a těšíme se na viděnou v září! Váš tým VKH

Požehnání nové sochy Martina Středy

Milí přátelé a příznivci, srdečně zveme na slavnostní požehnání nové sochy P. Martina Středy SJ dne 15. srpna 2020, která bude stát z iniciativy Magistrátu města Brna před naším kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Více...

Medailonky nové rady

Na odkazu si můžete prohlédnout kandidáty do příští rady.

Více...