Kázání 21.10. 2019

o. Miro Kulifaj

Kázání 14.10. 2019

o. Jan Pacner

Kázání 23.9. 2019

o. Jan Pacner

Kázání 16.9.2019

o. Ladislav Nosek

Kázání 3.6.2019

Celebruje P. Jan Pacner.

Kázání 27.5.2019

Během studentské mše proběhlo biřmování, tuto svátost udělil pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

Kázání 20.5.2019

Celebruje P. Ladislav Nosek.

Kázání 13.5.2019

Celebruje P. Jan Pacner.

Kázání 6.5.2019

Celebruje Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Mše za povolání.

Kázání 29.4.2019

Celebruje P. Ladislav Nosek.