Přítomní: Marie Knotková, Martin Šimunský, Anna Schubertová, Václav Daněk, Adéla Dostálová, Anežka Procházková, Alanis Varmusová, Slávka Sychrová, Anna Hunešová, Vojtěch Pavlů, Václav Šimon

Chybí: Kateřina Odvodyová, otec Josef Stuchlý

 1. WEB
  1. řešení problémů na webu 
  2. dávání medailonků na web
  3. oprava gramatických a technických chyb na webu
 2. FINANCE
  1. instrukce k placení VKH kartou
 3. SPORT & HRY
  1. řešení prostorů na taneční
  2. řešení vymalování kuchyně na SC
 4. OKTOBER VKH FEST
  1. vstupné 100,-
  2. řešíme nákup piva a program akce
 5. BUŘTGULÁŠ
  1. řešíme chod a budoucí pokračování divadelního spolku
 6. NOČNÍ HRA
  1. představení akce
  2. nahlášení akce na MČ
 7. PROPAGACE
  1. řešení akce Camino do Křtin
  2. řešení propagace akcí
 8. PODCASTY
  1. řešení pokračování seriálu
 9. SC
  1. spravená mikrovlnka
  2. řešení generálního úklidu SC a výmalby
 10. MERCH
  1. řešíme ponožky
 11. DALŠÍ RADA
  1. bude netradičně ve čtvrtek 30. 9. 2021 v 18h