Přítomní: Monika S., Marek K., Kuba K., Domča S., Kuba Z., Kuba A., Martin, Pepa, Anička H., Petr

 

Nepřítomní: Šárka N., Lída, Ondra

 

Modlitba na příští poradě: Kuba Zavřel

 

PŘEDSEDA:

 • nové stanovy oficiálně založené a platné
 • nápady na to, co pořídit na SC posílat předsedovi
 • nabídka na Majáles odmítnuta
 • setkání s mladými Lidovci
  • menší společná akce
  • co od toho očekáváme?
   • finance a spolupráce při organizaci; jsou ochotni se finančně podílet
  • co můžeme nabídnout?
   • členskou základnu
  • Hlasování o spolupráci
   • pro 3, proti 3 , zdržel se 3 
   • Hlasů PRO je celkově málo. 

 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ a PROPAGACE

 • posílejte akce k propagaci - pro jistotu vše znovu, co nebylo sdíleno

 

AKCE

Košt

 • chlaďáky - 2 ks, jeden za 1000 Kč (z Hrušek)
 • občerstvení pro účastníky
  • párek v rohlíku
  • chipsy
 • hosté - kněží a sestry

Grilovačka pro dobrovolníky

 • 6. 6. 2023 - zahrady pod Petrovem

 

SPORT

 • Mafie běží

 

KK

 • paintball na konci dubna, termín bude upřesněn

 

sestry

 

 • 12. 4. křest katechumenů
 • příprava 

 

  • chystání stolů - sraz 16:00 v aule Martina Středy
  • sklenice na víno z SC
  • víno - 10 lahví (5 B, 3 R, 2 Č) - Móňa
 • 29. 5. - biřmování, prosíme, aby byla volná aula už přede mšíDUCHOVNÍ

 • Noční křížová cesta
  • z SC: megafon, louče, kříž, texty, miska s tužkami
 • 17. 4. - biskup z Islandu
 • 24. 4. mše s otcem Kadlecem za povolání
 • 22. 5. otec Jančařík
 • konec postní době - křížové cesty měly úspěch
 • vrací se k modlitbě růžence? ne
 • v pondělí zkusíme přede mší rozjímání nad písmem
 • Mše za VKH ČR - pozvání studentských kaplanů a ostatních rad? ano, 19. 6.

 

FINANCE

 • dotace se nikam neposunula
 • daňové přiznání podáno

 

KULTURA

 • 27. 4. večer básníků