S radostí Vám oznamujeme, že novým předsedou byl zvolen Pavel Vecheta. Místopředsedkyní pro příští rok se stala Marie Stejskalová.