Srdečně zveme na bohoslužby u jezuitů, při kterých bude v rámci společenství VKH udělena svátost křtu (St 24. dubna, 19 hod.) a biřmování (Po 27. května, 19 hod., uděluje pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul). Stejně tak připomínáme důležitost modliteb za ty, kdo tyto svátosti přijmou, a těšíme se na společnou slavnost!