Zájemci o přípravy na přijetí svátosti křtu, eucharistie nebo biřmování, které probíhají od 14. října 2019 v pondělí, úterý nebo středu odpoledne (17.30, 17.00 a 17.00) na Studentském centru, Kozí 8 (1. patro), pod vedením sestry Františky Majerčíkové DKL, otce Ladislava Noska SJ nebo otce Pavla Kafky, se mohou hlásit sestře Janě Zachovalové na adrese .