Milí přátelé, v rámci promyšlených taktických ústupů v bitvě s koronavirovou hrozbou se poněkud poupravují některá naše pozvání. S lítostí musíme hned na začátku upravit pozvání na velkou zahajovací mši akademického roku, která bývá vždy první úterý v říjnu, letos tedy 6. 10. v 19 hodin, netradičně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Vzhledem k omezenému počtu účastníků bohoslužeb bylo pozvání zúženo na letošní a loňské členy rady VKH Brno, případné hosty z rad sesterských buněk VKH v jiných městech, několik hostů z řad pedagogů a pak ty, kteří tento rok v Brně studovat začínají. Na ně připadne nadpoloviční počet míst, přihlašování bude možné na Facebooku VKH Brno. Zdá se, že jedno místo vyjde i na otce biskupa Pavla Konzbula.:) Vám ostatním se omlouváme a věříme, že s námi budete spojeni alespoň distančně – v modlitbě soukromé či v (nepříliš velkém) kruhu přátel nebo na jiné úterní mši v Brně. Do modlitby prosím samozřejmě zahrňme kromě díků za mnohá přijatá dobrodiní i prosby za co nejrychlejší a nejefektivnější zvládnutí současné všezasahující koronapandemie a jejích důsledků, za to, abychom v letošním akademickém roce mohli co nejvíce rozvinout i prezenční aktivity VKH, za všechny, kteří zemřeli „s“ koronavirem i „na“ něj, za nemocné, za zdravotníky i za ty, kteří boj proti této zákeřné potvůrce řídí z pozic politických, za co nejúplnější výuku na všech stupních škol, za učitele, za všechny, na které dopadly a dopadnou ekonomické škody nejvíce, za ty, kdo jsou nyní ještě osamělejší a izolovanější, než dříve. Nemenší modlitební pozornost si pak zaslouží i mír ve světě, situace v USA zvláště v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami a povolebním napětím, i změna klimatu, naše povolební politická scéna a další aktuální věci. Budeme doufat a těšit se, že okolnosti vám co nejdříve umožní plnohodnotné prezenční studium a nám všem co nejčastější setkávání se ve společenství VKH nejen online, ale i onlive

P. Ladislav Nosek SJ,
studentský kaplan