Milí přátelé,

zdravím vás na všechna místa, na kterých se teď coby rozprášené stádce brněnského „vékáháčka“ nacházíte. O postní době jste toho už slyšeli nebo četli hodně, takže další zamyšlení na tomto místě by už moc nového nejspíš nepřineslo a nebudu tím tedy text natahovat. Vzhledem k situaci je půst letos opět zčásti i nucený a protiepidemická opatření nám budou i nadále brát mnohá, za normálních okolností běžná potěšení a radosti. A to můžeme být ještě rádi, když se k tomu nepřidá půst od jakékoliv chuti nebo dokonce půst kyslíkový. Ten prosím zbytečně nepřipravujme sobě ani jiným. Nemožnost se normálně scházet je „k nevydržení“ pro nás všechny, ale k nevydržení už je situace i pro zdravotníky a vzhledem k tomu, že očkování a chytrá karanténa fungují tak, jak fungují, moc brzd kromě modlitby, respirátorů a právě i sociálního půstu k dispozici zatím nemáme.

Co se týče bohoslužeb, nový nouzový stav v této oblasti nic nemění, a tudíž platí obvyklá nabídka mší v pondělí a středu v 19 hod., ve středu i adorace od 18 hod. V pondělí 1.3. oficiálně přijmeme do katechumenátu tři letošní katechumeny. Vzhledem k tomu, že i další z vás se na následující okresový lockdown odebrali do svých mimobrněnských bydlišť, předpokládám počty na mších opravdu rodinné a epidemiologicky bezpečné. Přeji vám všem dostatek zdraví duše i těla, dostatek pevné vůle ke studiu i v domácích a distančních podmínkách i pevnou víru, že zmrtvýchvstání opravdu bude.:)

o. Ladislav,

studentský kaplan.