Kurz se jmenuje Křesťanství a politika, je vyučován v pondělí od 16 do 17.30 hodin na Fakultě sociálních studií. Vyučujícím je dr. Jiří Baroš z katedry politologie FSS. Hosty jsou letos viceprezident Meetingu Brno David Macek, otec René Strouhal z farnosti Moutnice, který je známý i v mediálním prostoru, a italský profesor Matteo Negro z Catanie. Dříve v kurzu přednášeli např. husitská farářka Martina Viktorie Kopecká či estetik Petr Osolsobě.
 
Cílem kurzu nabídnout studentům komplexní pohled na vztah křesťanství a politiky. Zabýváme se v něm mj. vztahy mezi církví a politickou mocí, sekularizací a vztahem křesťanství k modernímu světu, fenoménem křesťanské demokracie, otázkou náboženské svobody či křesťanskou sociální naukou. Kurz je určen primárně bakalářským studentům, ale mohou se zapsat i ostatní.