Právě zahajujeme přihlašování na duchovní doprovázení.😇
 
Adventní doba vede k podnětům pro větší prožití duchovního života. Nabízí se tedy prostřednictvím kněží, řeholníků a řeholnic možnost duchovního doprovázení. Pro představu je častým modelem výzva k hlubší osobní modlitbě a následně společná reflexe s doprovázejícím. 🕯
 
Přihlásit se můžete přes formulář v odkazu: http://tiny.cc/duchovnidoprovazeni