Právě spouštíme přihlašování na postní duchovní doprovázení. Přihlásit se můžeme vyplněním následujícího formuláře: https://tinyurl.com/postnidoprov2023 😇
 
Postní doba vede k podnětům pro větší prožití duchovního života. Nabízí se tedy prostřednictvím kněží, řeholníků a řeholnic možnost duchovního doprovázení. Pro představu je častým modelem výzva k hlubší osobní modlitbě a následně společná reflexe s doprovázejícím. 🕊