Krásnou neděli,

prázdniny skončily, semestr začíná a my se vracíme s nedělními ohláškami! 😇

💚 V pondělí 20. 9. proběhne studentská mše u jezuitů v 19 hodin, takže určitě doražte. 💒

💚 Ve středu 22. 9. bude studentská mše POUZE ráno o půl osmé. Večerní studentská mše tudíž nebude. Večerní studentská mše zde probíhat tento týden nemůže, ale otec Pacner bude u sv. Jakuba sloužit mši svatou v 19 hod a udělá ji jako studentskou mši.

💚 Za dva týdny 5. 10. bude naše tradiční Zahajovací studentská mše svatá na Petrově! 🤩 Sledujte naši událost, protože Vás tam čeká v sobotu jedno velké překvapení! https://www.facebook.com/events/1248805415618636/

💚 Další skvělou akcí, na kterou se můžete těšit, je Oktober VKH fest - festival piva s oslavou 30 let našeho VKH. 🍻 Do diářů si zapište datum 14. 10. a nezapomeňte koukat na naši událost. https://www.facebook.com/events/596782078007481/

💚 Máme pro vás tip na zajímavý kurz s názvem Křesťanství a politika. Je vyučován v pondělí od 16 do 17.30 hodin na Fakultě sociálních studií (pouze pro studenty MUNI). 📚 Cílem kurzu je nabídnout studentům komplexní pohled na vztah křesťanství a politiky.

Přeji Vám dobrý start do nového akademického roku a těším se na všechna setkání, která nás čekají. ❤️

Za VKH Brno

Alanis 🌸

Kurz se jmenuje Křesťanství a politika, je vyučován v pondělí od 16 do 17.30 hodin na Fakultě sociálních studií. Vyučujícím je dr. Jiří Baroš z katedry politologie FSS. Hosty jsou letos viceprezident Meetingu Brno David Macek, otec René Strouhal z farnosti Moutnice, který je známý i v mediálním prostoru, a italský profesor Matteo Negro z Catanie. Dříve v kurzu přednášeli např. husitská farářka Martina Viktorie Kopecká či estetik Petr Osolsobě.
 
Cílem kurzu nabídnout studentům komplexní pohled na vztah křesťanství a politiky. Zabýváme se v něm mj. vztahy mezi církví a politickou mocí, sekularizací a vztahem křesťanství k modernímu světu, fenoménem křesťanské demokracie, otázkou náboženské svobody či křesťanskou sociální naukou. Kurz je určen primárně bakalářským studentům, ale mohou se zapsat i ostatní.  
 
Srdečně Vás všechny zveme na Oktober VKH fest. 🍻 Na akci, v níž se spojují dvě velmi sympatické věci - pivo a naše VKHáčko! 💚
Přijďte ochutnat různé druhy piv, dozvědět se něco o jejich výrobě, a také se ohlédnout za 30 letou historií brněnského VKH, posedět s přáteli a užít si příjemný večer. 👫 🍺
Postupně tady budeme přidávat program a odtajňovat, na co vše se můžete těšit! Takže bedlivě událost sledujte. 🤩
Vstupné na akci činí 100 Kč.
Neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás! ❤️

Kurz přípravy na přijetí iniciačních svátostí katolické církve (křest, biřmování a eucharistie) probíhá ve třech skupinkách, které jsou zpravidla, avšak ne výhradně, složeny z vysokoškolských studentů. Kurz začíná vždy na podzim po zahájení akademického roku. Dvě skupinky vede studentský kaplan. Třetí skupinku má na starosti sr. Františka Majerčíková ze Společnosti Dcer křesťanské lásky - vincentek.

Kurs sestává z pravidelných setkávání jedenkrát týdně na Studentském centru (SC), při kterých jsou probírány základy křesťanské víry (Credo čili vyznání víry, Písmo svaté, Desatero čili morální nauka, liturgie). Tato setkání doplňuje několik společných víkendovek, během nichž je více času se vzájemně lépe poznat, probrat ožehavější témata a společně sdílet svoji víru.

Délka přípravy se liší podle druhu svátosti. Příprava na křest trvá jeden a půl roku (od zahájení do dalších Velikonoc), příprava na první svaté přijímání a na biřmování od podzimu do jara. Po skončení přípravy jsou svátosti udělovány buď společně při studentské mši, anebo je možno obdržet potvrzení o absolvování přípravy a svátost(i) přijmout ve své domovské farnosti.

Zájemci o přípravu na svátosti se mohou přihlašovat vždy v září a říjnu po studentské mši v kostele u některého z kněží, kdykoliv během týdne na SC nebo na adrese spravcesc@vkhbrno.cz.

 

KŘEST

Pokud se chcete nechat pokřtít nebo uvažujete o tom, zda je křest nutný, neváhejte kdykoliv kontaktovat studentského kaplana či dalšího z našich kněží.
Křest je základní a nejdůležitější svátost. Křest člověku dává Kristův život, zahlazuje hřích, obrací nového člověka k Bohu a začleňuje do církve. Dospělí, kteří přijímají křest, jsou obvykle při jednom obřadu zároveň biřmováni a poprvé přijímají eucharistii. Křest se uděluje jen jednou na celý život; proto byl-li někdo pokřtěn v dětství a nyní chce začít žít životem z víry, připravuje se na svátosti eucharistie a biřmování. Existuje-li pochybnost o řádném udělení křtu, může být udělen tzv. křest pod podmínkou.

BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování posiluje křest a upevňuje křestní milost. Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích, a poté předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou vysluhovatele, který přitom pronáší svátostná slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

EUCHARISTIE

Svátost eucharistie neboli svaté přijímání je oběť Těla a Krve Pána Ježíše. Byla Kristem ustanovena a svěřena církvi jako památka na jeho smrt a vzkříšení, aby během staletí až do Kristova návratu zpřítomňovala oběť Kříže. Eucharistie je pramenem a vyvrcholením celého církevního života. Je znamením jednoty, poutem lásky a velikonoční hostinou, při níž věřící přijímají Krista. Duše je při ní naplněna milostí a dostává záruku života věčného.

V úterý 5.10. od 19 hodin ⏰ v katedrále sv. Petra a Pavla 💒 zahájíme akademický rok 2021/2022 studentskou mší svatou, kterou bude celebrovat brněnský pomocný biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. 😇
Po mši svaté bude příležitost poznat nové kamarády 👫 a posdílet své zážitky z prázdnin ⛱️ u lahodného moku 🍻 nebo🥂 . Více informací budeme zveřejňovat postupně v této události.
Těšíme se na setkání! ❤️

Chybělo vám přes prázdniny naše SC? Tak nezoufejte, protože se opět otevírá! Až do zahajovačky je otevírací doba následovná:
Po 16 - 20
St 16 - 20
Takže neváhejte a určitě se k nám zastavte. 😊🌸

Pozvánka na zasedání členské schůze spolku Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s.

 

Dominik Číž, předseda Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s. tímto v souladu se stanovami spolku svolává členskou schůzi spolku, která se bude konat
dne 7. 6. 2020 od 20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie („u jezuitů“) 
na adrese Jezuitská 8/5, 602 00 Brno.

 

Členská schůze spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba Studentské rady pro období 1.7. 2021 30. 6. 2022;
  3. Volba Kontrolní komise pro období 1.7. 2021 30. 6. 2022;
  4. Různé;
  5. Závěr.V Brně dne 29. 5. 2021

Dominik Číž

Ačkoliv nás to velice mrzí, musíme dnešní volby do rady a kontrolní komise odložit. Důvodem je mimořádné opatření o omezení obchodu a služeb které je ode dneška platné. O náhradním termínu budeme co nejdříve informovat.

ADÉLA DOSTÁLOVÁ

Jmenuji se Adéla a v Brně jsem teď druhým rokem, studuji tady na LF MU obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studentské mše jsou pro mě nedílnou součástí mého brněnského života a tak jsem jsem se po (ne tak úplně) krátkém rozmýšlení rozhodla přihlásit do rady VKH. Ve volném čase (nebo vlastně kdykoliv) ráda čtu, zpívám (si), vařím (a pak to ještě radši jím), chodím na procházky (mému velmi špatnému orientačnímu smyslu navzdory) a velice ráda spím.

 


ALANIS VARMUSOVÁ

Jmenuji se Alanis (čteno elenys), jsem z Třince a letos studuji třeťák matematického inženýrství na FSI. Jenže s koronou a celou touto zvláštní situací se věci vyvrbily tak, že si bakalářské studium protahuji ještě o rok, což znamená, že budu mít příští akademický rok, mnohem víc času a ráda bych ho investovala do něčeho, co má smysl

Jsem kreativní duše a baví mě tvůrčí aktivita všeho druhu! S mou tvořivostí jde i ruku v ruce láska k organizování všeho a všech. Ráda se směju, hodně mluvím, pořád někde poskakuju a chystám překvapení každému, komu můžu!

Do rady se hlásím proto, že chci poznat nové lidi, milující Boha a společně se podílet na krásném díle, jakým je VKH.


ANEŽKA PROCHÁZKOVÁ

Jmenuji se Anežka a studuji druhý ročník molekulární biologie. Do rady kandiduji, protože po prvním roce v radě vím, že dílo VKH má velký smysl a můžu v něm rozvíjet svoji kreativitu.


ANNA SCHUBERTOVÁ

Ahoj! Jmenuji se Anna Schubertová, pocházím z Nového Malína u Šumperka a studuji zubní lékařství na LF MUNI. Ráda chodím do hor, posedím s přáteli (nejen u dobrého vína), poslouchám hudbu, čtu knížky nebo cvičím. Baví mě věnovat se dětem a mladým, organizuji farní tábory a podílím se na dalších součástech života ve farnosti. Kandidovat do rady VKH jsem se rozhodla, protože v tom vidím příležitost aktivně se zapojit, udělat něco pro ostatní, a taky výzvu pro sebe – a výzvy jsou podle mě to, co nás posouvá dál.


ANNA HUNEŠOVÁ
 
Ahoj,
jmenuju se Anička Hunešová, mám plus minus 23 let. pocházím z jihočeských Vodňan a tady v Brně studuji snad čtvrtým rokem portugalštinu. V radě už jsem byla tento akademický rok a ráda bych se do dění VKH zapojila i ten další. Ráda věnuji svůj čas a energii něčemu, kde vidím smysl a dílu, kde se spojují a setkávají lidé.
Anička

 

 


KATEŘINA ODVODYOVÁ

Věk: 24 let

Co studuji: Regionální rozvoj se specializací na cestovní ruch na Ekonomicko- správní fakultě MUNI (navazující magisterské)

Proč kandiduji: Brno mi přirostlo k srdci. Je to pro mě již taková rodina. Během tohoto roku mě členství v radě naplňovalo a vnímám, že mám ještě co nabídnout i další rok. Ráda organizuji akce a chtěla bych přiložit ruku k tomuto Božímu dílu.

Resort, kterému se chci věnovat: Kulturu jsem měla tento rok. V následujícím roce se nechám překvapit Božím vedením, kde mě chce mít. Dokážu si představit rezorty kulturu, víkendovky, duchovní nebo i propagaci. V kultuře jsem měla nápady na akce, které nebylo možné kvůli pandemii uskutečnit... třeba dělat každý měsíc večer podle nějaké země jako např. italský večer, španělský ... Oktoberfest!

Co ráda dělám: Miluji hudbu- aktivně i pasivně, ráda se setkávám s přáteli, peču dorty, ráda fotím, připravuji Studentský Velehrad, cestuji, poznávám nové lidi, zpívám v pondělní studentské jezuitské schole

Co mám ráda: Plzeň :D (pivo i město) a taky pizzu... brambůrky, lasagne od Aničky z akcí, kamarády, Boha, Brno, VKH Brno, přírodu, kavárny, spolubydlící, život, sebe, nebe, upřímnost, úsměv, autentičnost.


MARTIN ŠIMUNSKÝ

Jmenuji se Martin Šimunský, již jsem zaměstnán a také jsem působil ve VKH jako finančník v doznívajícím volebním období 2020/2021.

Jakožto finančník se mohu pochlubit několika málo úspěchy, které se nám společně s celou radou VKH a Pánem podařilo dosáhnout:

  • podání daňového přiznání,
  • absolvování postního programu pro muže Exodus 90 a posléze Oázy,
  • získání celkové částky 160 000 Kč z dotace MMB a finančního daru ČBK,
  • oprava spadlé poličky v akční místnosti.

MARIE KNOTKOVÁ

Jmenuji se Maruška Knotková a je mi 22 let. Studuji Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě v Brně a jsem ve třetím ročníku. Pocházím z malé, ale zato krásné vesničky Kněževes, která leží v severní části Jihomoravského kraje. Ve VKH radě jsem měla možnost být již letos a měla jsem na starosti rezort Akce. I další rok bych se ráda zapojila do rady VKH a skrze toto společenství přibližovala mladým vysokoškolákům nejenom víru.

 


VÁCLAV DANĚK

Jmenuji se Vašek a v nadcházejícím akademickém roce budu (snad, přijímačky mě ještě čekají) nastupovat do prvního ročníku doktorského studia historie. Mezi mé koníčky patří například čtení, cestování, nebo deskové hry…


VOJTĚCH PAVLŮ

Jmenuji se Vojta a vyrostl jsem na kopci nad Kunštátem. V Brně jsem postupně studoval střední a vysokou školu, nyní už nestuduji ale pracuji v IT firmě. Mám rád přírodu, hudbu a knihy. Po několika letech občasného dobrovolničení a angažmá v Buřtguláši jsem se rozhodl jít do rady, kvůli koronaviru jsem si ale v radě neprožil to co jsem chtěl. Proto bych chtěl jít do rady znovu.


 

Pěknou neděliii 🤩
‼️ Pondělní studentská mše bude obětovaná za všechny STÁTNICUJÍCÍ 🍀 Zapisuj se na čtení nebo modlitbu studenta 😇 https://docs.google.com/.../1dAqt0FrBEloxJgaXHYD0.../edit...
‼️ V pondělí tady máme další díl seriálu o studentce Marii 🤩 Kromě toho, že si ho poslechneš, můžeš psát své nápady a náměty a ovlivnit tak směrování příběhu na charita@vkhbrno.cz 🤩 Vše bude zanonymizované, takže se neboj a pojď do toho!
‼️ A teď POZOR! Ve středu NEBUDE STUDENTSKÁ U JEZUITŮ, ale bude BIŘMOVÁNÍ OD 19 HODIN NA PETROVĚ 💒
‼ Ve středu se můžeme těšit na další díl seriálu Hovory z Kozí, tentokrát s radní za charitu Slávkou 💚
‼️ Ve čtvrtek od 19:30 pokračujeme opět s volejbalem 🤩
https://doodle.com/poll/kcqfze3vq7zcuure... Zapisuj se sem, najdeš tu také další informace 😊
‼️ Už máš nějaké plány na léto? 🤔 Co takhle zaplnit si diář poutí na Hostýn? 😊 Doprovodíme otce Ladislava do jeho nového působiště, přidáš se? 😇 https://www.facebook.com/events/583486839219239
‼️ A pozor 🥳 Blíží se offline VKH akce 🤩 Ve čtvrtek 3. 6. se uskuteční noční hra ⭐️🌝🌑 Sleduj náš FB, událost již brzy
‼ Absolventský Velehrad se blíží 🥳 Registrace je v plném proudu a k dispozici pro všechny, takže neváhej a zaber si své místo 😇 https://absolventskyvelehrad.cz/vse-o-registraci-na.../...
‼️ DARUJTE KREV, ZACHRAŇTE ŽIVOT 🩸 Pojď do toho! Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, každý všední den od 6:15 do 9:45, objednání online na www.fnusa.cz nebo na 543 182 190 ☀️
A to je zatím vše 😇 Směj se, užívej a těšímeee seee brzy na nějaké to setkání ♥
Za VKH Brno Zdenička 🍀