Pondělní studentská schola

Pondělní studentská schola pravidelně doprovází pondělní studentské mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů).

Zkoušky scholy probíhají v jezuitském kostele v aule Martina Středy vždy v pondělí od 17:30.

Chtěli byste sami ve schole zpívat či hrát na nějaký hudební nástroj? Stačí se ozvat vedoucí scholy: Miriam Gajdušková (miriam.gajduskova@gmail.com).

Těšíme se na nové členy ;)