Měnit svět okolo

Termín: 25. 04. 2022 20:15
Místo: Studentské centrum
Sekce: Přednášky


Jsou nápady, které když neuskutečníme my, neuskuteční je nikdo... 🤷‍♀️

Tým mladých z projektu Bojujeme srdcem se rozhodl své vize převést do reality a společně tak napsali a zrealizovali projekt zaměřený na pomoc dětem pocházejících ze znevýhodněného prostředí. 🤩

O tom, jak vše probíhalo a jak na to, když podobnou touhu hmatatelným způsobem měnit svět kolem sebe pocítíš i ty, nám přijdou popovídat mladí lidé z týmu Bojujeme srdcem. ❤️

Přijď se nechat inspirovat jejich vyprávěním v pondělí 25.4. po studentské mši svaté na SC!