Přítomní: Marek Kejík, Ondřej Andrla, Lída Novotná, Kuba Aseem, Kuba Zavřel, Josef Macek, Monika Sobotková, Anička Hunešová

Nepřítomní: Martin Burget, Šárka Nováková, Kuba Kučera, Domča Suchá, o. Petr 

 

Modlitba na příští poradě: Liduška

 

PŘEDSEDA: 

 • Hlasování o nových stanovách platných k únoru 2023
  • přítomno  7 radních, kteří mohou hlasovat
  • hlasy pro: 7
  • hlasy proti: 0
  • zdržel se hlasování: 0 
 • LGBT záležitost - kontaktován Zdeněk Jančařík; určený kaplan; chce se představit na studentské; výhledově můžeme udělat přednášku

 

MÍSTOPŘEDSEDA a PROPAGACE:

 • výzdoba 

 

DUCHOVNÍ:

 • 22. 2. - program Haiti
 • Noční křížová cesta
  • jakubčatá chtějí spolupracovat - my text, oni trasa
 • Postní duchovní doprovázení
 • 6. 3. - Turínské plátno
 • 1. 3 - ÚKLID KOSTELA!
 • květnová pouť
  • s jakubčaty?
  • sami?
  • s VKH Olomouc?

 

CHARITA a VÍKENDOVKY

 • obnova - propagace

 

SPORT

 • hra mafie?

 

AKCE

  • ve čtvrtek 16. 2. - sraz na SC, snídaně
  • jít se podívat do semilassa - Móňa napsat mail
  • tisk letáků
  • dobrovolníci v pohodě
  • domluvit Trpáka na 14:00 - domluví Peťa
  • fotografové zařízení
  • hosti zařízení
  • moderátoři - Marťa Burget a Domča Suchá
  • jídlo - tortily, chlebíčky, hot dog - BRIGÁDA NA CHYSTÁNÍ 15. 2.
  • TOMBOLA se balí po mši v pondělí
  • lístky na košt - 2x2
  • KAPACITA PLESU
   • stop stav

 

 • PÁTEK POVINNÝ ÚKLID v 10:00

 

 • prodávat merch na plese v šatně - Kuba bude modelIT

 • postupně se dělá software na knihovnu