Pozvánka na zasedání členské schůze spolku Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s.

 

Dominik Číž, předseda Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s. tímto v souladu se stanovami spolku svolává členskou schůzi spolku, která se bude konat
dne 7. 6. 2020 od 20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie („u jezuitů“) 
na adrese Jezuitská 8/5, 602 00 Brno.

 

Členská schůze spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba Studentské rady pro období 1.7. 2021 30. 6. 2022;
  3. Volba Kontrolní komise pro období 1.7. 2021 30. 6. 2022;
  4. Různé;
  5. Závěr.V Brně dne 29. 5. 2021

Dominik Číž