Pozvánka na zasedání členské schůze spolku Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s.

 

Marie Knotková, předsedkyně Vysokoškolského katolického hnutí Brno, z. s. tímto v souladu se stanovami spolku svolává členskou schůzi spolku, která se bude konat
dne 6. 6. 2022 od 20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie („u jezuitů“)
na adrese Jezuitská 8/5, 602 00 Brno.

 

Členská schůze spolku se svolává s následujícím programem:

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
Volba Studentské rady pro období 1.7. 2022 – 30. 6. 2023;
Volba Kontrolní komise pro období 1.7. 2022 – 30. 6. 2023;
Různé;
Závěr.

 

V Brně dne 29. 5. 2022

Marie Knotková